Formulář žádosti o bonifikaci pro poskytovatele lékárenské péče v nedostupných oblastech v roce 2024

V případě žádosti pro více provozoven musí být pro každou provozovnu podaná samostatná žádost!


Identifikace žadatele o bonifikaci (provozovatele a poskytovatele lékárenské péče)
Identifikace provozovny (lékárna/OOVL), pro kterou je žádána bonifikace

(V jedné žádosti může být uvedena pouze jedna provozovna)


Přesná adresa místa provozování (ve formátu, který je uveden v databázi lékáren Státního ústavu pro kontrolu léčiv)


Nezbytné podmínky pro přiznání a úhradu bonifikace

Pro vstup k posouzení žádosti výběrovou komisí je nutné odpovědět kladně na tyto otázky:Charakteristika provozovny, pro kterou je žádána bonifikacePracovní doba

Finanční a produkční ukazatele provozovny za poslední uzavřený kalendářní rok (= 2022)

(Podpůrné údaje pro rozhodování komise)Prohlášení žadatele

Závazek pro úhradu bonifikace v roce 2024

* povinná pole

Po odeslání vyplněného formuláře dojde k vygenerování ve formátu pdf, který je nutné elektronicky či vlastnoručně podepsat, a takto podepsaný formulář v pdf verzi či jako scan doručit na adresu bonifikace.lekaren@vzp.cz nejpozději do 27. 10. 2023